1 2 3 4 5 6 7

Khóa vân tay là sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại .Chỉ người có vân tay đã được cài đặt lập trình trên khóa vân tay mới có thể mở được.Mục đích ra đời của khóa vân tay là giúp con người không phải mang quá nhiều chìa khóa bên mình và tránh việc quên hay đánh mất chìa khóa.

Khoá Adel DIY-3798

Khoá Adel DIY-3798

Giá: Liên hệ

Khoá ADEL-1006

Khoá ADEL-1006

Giá cũ: 4,477,000

Giá mới: 4,125,000

-7,9%
Khoá Vân Tay ADEL 4920 VT Thẻ

Khoá Vân Tay ADEL 4920 VT Thẻ

Giá cũ: 6,550,000

Giá mới: 6,355,000

-3,0%
Khoá Vân Tay ADEL OS-US13

Khoá Vân Tay ADEL OS-US13

Giá cũ: 6,550,000

Giá mới: 6,050,000

-7,6%
Khoá Vân Tay ADEL 5500 Vân Tay

Khoá Vân Tay ADEL 5500 Vân Tay

Giá cũ: Liên hệ

Giá mới: Liên hệ

-100,0%
Khoá Vân Tay ADEL 5500 VT Thẻ

Khoá Vân Tay ADEL 5500 VT Thẻ

Giá cũ: Liên hệ

Giá mới: Liên hệ

-100,0%
Khoá Vân Tay ADEL E7F4

Khoá Vân Tay ADEL E7F4

Giá: 11,385,000

Khoá Vân Tay ADEL 8908

Khoá Vân Tay ADEL 8908

Giá cũ: 11,050,000

Giá mới: 9,405,000

-14,9%
Khóa Vân Tay Adel US3-8912

Khóa Vân Tay Adel US3-8912

Giá cũ: 14,050,000

Giá mới: 13,475,000

-4,1%
Khoá Vân Tay ADEL-IDLK US3-6

Khoá Vân Tay ADEL-IDLK US3-6

Giá cũ: 17,850,000

Giá mới: 15,565,000

-12,8%
Khoá Vân Tay ADEL US99

Khoá Vân Tay ADEL US99

Giá cũ: 19,987,000

Giá mới: 18,975,000

-5,1%