1 2 3 4 5 6 7

Kiểm soát ra vào hiện nay được các công ty hay các khối văn phòng sử dụng rộng rãi. Kiểm soát ra vào hay còn gọi là kiểm soát cửa, có nhiều loại kiểm soát ra vào như: kiểm soát ra vào vân tay hay kiểm soát ra vào bằng thẻ từ... nhưng mục đích chính của hệ thống kiểm soát ra vào là giới hạn nhân viên ra vô và xâm nhập trái phép.

Kiểm soát ra vào còn có loại kết hợp luôn máy chấm công cho nhân viên để tránh tình trạng quên chấm công. Hệ thống kiểm soát ra vào  mang lại cho bạn sự tinh tế chuyên nghiệp hiện đại cho văn phòng công ty bạn.